αισιοδοξία

Ο αισιόδοξος άνθρωπος βλέπει την ευκαιρία μέσα στο πρόβλημα, το μάθημα μέσα από το πάθημα!

by

Αισιοδοξία και θετικότητα. Δύο λέξεις, δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες. Τι σημαίνουν όμως πραγματικά; Γιατί είναι σημαντικές; Είναι σημαντικές; Κάποιοι μπορεί να πουν, ότι το…